Kampaň pro všechny hrdiny dneška

V reakci na šířící se pandemii COVID-19 a komplikace s tím spojené jsme odstartovali vlastní  kampaň pod názvem „Hrdinové dneška, kteří jedou na maximum“. Tu můžete v těchto dnech zhlédnout na pražské digitální LED obrazovce, na ulici Národní. 

Kampaní jsme chtěli vyjádřit naši podporu aktuálně nejvíce zkoušeným a vytíženým povoláním, která každodenně čelí nelehkým výzvám a vynakládají maximální úsilí pro zajištění chodu základních potřeb nás všech. A poděkování je v tuto chvíli skutečně to nejmenší, co každý můžeme udělat.

Věříme, že vizuál veřejnost v pozitivním smyslu slova psychicky podpoří, ale také popíchne k solidaritě a vzájemné ohleduplnosti. A to nejen ve vztahu k těmto hrdinům, ale také ke všem ostatním.

Vývojem situace dostávají outdoorová i digitální média jiný rozměr a nový prostor pro zprostředkování obsahu osvětového charakteru, čím zvyšují svou důležitost coby komunikačního nástroje.

Napsali o nás:

https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/04/mobilboard-spustil-dekovnou-kampan-na-obrazovce-v-praze/

I přes vývoj událostí MOBILBOARD jede naplno!

Vážení zákazníci, obchodní partneři,

také my v MOBILBOARDU respektujeme opatření a pracujeme z domova.

Chod firmy se pro nás zatím nijak nemění.

Přestože všichni zaměstnanci, včetně vašich klíčových obchodníků, pracují v domácím prostředí, jsou vám i nadále plně k dispozici. Domácí zázemí využíváme k přípravě dalších projektů, pracujeme na novém webu, zkrátka chceme být připraveni v plné síle až bude trh zase fungovat.

Do jaké míry ovlivnilo vládní opatření veřejnou dopravu?

Zakázky realizujeme dle plánu.

Na shledanou ve zdraví a snad již brzy v lepších časech,

Radmila Pospíšilová
Managing Director
za celý MOBILBOARD tým

MHD reklama lidi obtěžuje nejméně

Postoj české veřejnosti k reklamě se pomalu mění. Pozitivní hlasy ji považují za součást ekonomiky a moderního životního stylu.

Výzkum České marketingové společnosti představil poslední výsledky měření „přesycenosti reklamou“ a postoj veřejnosti k jednotlivým media typům. Z šetření vyplývá, že konkrétně reklama na dopravních prostředcích zvenku kategoricky vadí pouze 27 % občanů, zevnitř
24 %. Vedle reklamy v místě prodeje, kterou hodnotí veřejnost jako nejméně obtěžující, viz 13-35 %, vykazuje MHD reklama v některých oblastech velmi podobné hodnoty.

Přesycení reklamou
Zdroj: ZEMANOVÁ, M., Studie: Češi a reklama 2020 [online]. Praha: Focus Agency, s.r.o

V porovnání s předešlými lety má odmítavý postoj k reklamě na vozech veřejné dopravy klesající tendenci. To je skvělá zpráva a impulz,
proč využívat pro své brand kampaně právě tento média nosič!

Společenská role reklamy
Zdroj: ZEMANOVÁ, M., Studie: Češi a reklama 2020 [online]. Praha: Focus Agency, s.r.o.

A ke kterému typu reklamy se veřejnost staví nejvíce odmítavě? Klasicky nejhůře dopadly přerušované reklamní bloky na komerčních TV stanicích, které negativně vnímá až 79 % občanů, dále reklama na internetu 65 %
a reklama na sociálních sítích YouTube 54 % a Facebook 48 %.

Přibývá lidí, kteří reklamu tolerují
a sympatizují s ní

Obecně se postoj veřejnosti k reklamě mění a roste počet lidí, kteří s ní do jisté míry sympatizují, tolerují ji a uznávají ji jako prostředek pro podporu ekonomiky a součást nákupního procesu spotřebitele. O tom svědčí meziroční 12% nárůst nákupního chování realizovaného na základě reklamního sdělení, zejména pak při nákupu potravin, kosmetiky, drogerie, elektroniky či spotřebičů.

Segmentace postojů k reklamě
Zdroj: ZEMANOVÁ, M., Studie: Češi a reklama 2020 [online]. Praha: Focus Agency, s.r.o.

Reklama se tímto staví do role užitečného nástroje, který kupujícím pomáhá při výběru zboží. 

Zdroj: ZEMANOVÁ, M., Studie: Češi a reklama 2020 [online]. Praha: Focus Agency, s.r.o. Vydáno 20.02.2020. Dostupné na: https://www.focus-age.cz/m-journal/aktuality/studie–cesi-a-reklama-2020__s288x15027.html

Nemáte ještě uzavřený media plán? Inspirujte se!

Zařaďte do svého rozpočtu reklamu ve veřejné dopravě.

Mediální plánování, typický start roku a každoroční scénář. Klasicky si lámeme hlavu: „Jaký mi asi přidělí marketingový rozpočet? Bude stejný, menší nebo snad překvapivě větší než vloni? Do jakých media typů vhodně zainvestovat, abych rozpočet efektivně rozplánoval?“ 

A co takhle si letos upéct mediální koláč trošku jinak?

Zařaďte do svého media mixu venkovní reklamu na dopravních prostředcích!

Realizujeme až 500 kampaní ročně pro významné značky.

Rozmanitá nabídka reklamních ploch autobusů, trolejbusů, tramvajíZajišťujeme všechny lokality v ČR a na Slovensku.

MHD reklama má spoustu výhod