JEDU ZDARMA NA Wi-Fině

Testovací projekt bezplatného internetu v hromadné dopravě

Testovací projekt bezplatné Wi-Fi, který probíhal od 1.1. do 30.6.2022,  již skončil.
Děkujeme všem cestujícím, kteří se do projektu zapojili.

O Wi-Fi v MHD je zájem

Jak to víme? MOBILBOARD v lednu 2022 spustil testovací projekt na deseti vozech v Praze a po dobu šesti měsíců sledoval aktivitu připojení cestujících. S délkou poskytování bezplatné služby zájem o bezplatný internet rostl, v závěru se připojilo téměř 22 000 uživatelů. Projekt potvrdil, že navzdory trendu neomezených datových tarifů od operátorů patří bezplatné datové připojení ve veřejné dopravě k stále k atraktivnímu benefitu, který má určitý vliv také na její používání.

 

Bezplatný internet ve vozech zajišťuje přední telekomunikační operátor a společnost . Jsme poskytovateli internetu do veřejné dopravy a pokrýváme vozy hromadné dopravy datovým připojením. Zajímá nás postoj cestujících ke zvýšení úrovně přepravního komfortu pomocí digitální zóny v konkrétním městě či lokalitách, kde není veřejná Wi-Fi dostupná. Nejlepší podněty pro zlepšování kvality služeb jsou totiž ty zákaznické.

Výsledky projektu v datech

Projekt, kromě velkého zájmu o bezplatný internet, s pomocí krátké ankety monitoroval u cestujících také postoj k této online službě. Vysoký počet připojení a přes 10 000 zobrazení vstupní stránky kampaně umocnila výrazná grafika na autobusech s online prvky a informační stránka „Jedu zdarma na Wi-Fině“ s odkazem na krátký dotazník. Proklik do informační stránky učinilo přes 3 000 uživatelů (32 %), do ankety přešlo 1 245 pasažérů a 58 % ( 716 osob) z nich formulář ochotně vyplnilo a odeslalo. Tak vysoký konverzní poměr svědčí o zájmu cestujících být informačně blíž k novinkám v MHD.

 

Zdroj: MOBILBOARD online data z kampaně „Jedu zdarma na Wi-Fině“, 1.1. – 30.6.2022

Jak Wi-Fi obstála v anketě pro cestující?

Celých 98 % odpovědí se v anketě vyslovilo ve prospěch používání Wi-Fi. Drtivá většina pasažérů považuje veřejnou Wi-Fi za užitečný benefit, který sami často využívají (34 %). K naplnění potřeby být neustále online zaujímá postoj 28 % respondentů a 26 % vnímá Wi-Fi free jako prostředek pro úsporu vlastních dat. 10 % tuto službu vítá za předpokladu, že bude rychlá. Pouhé 2 % (16 osob z 716) uživatelů ankety se vyslovilo negativně, a to z důvodů špatných zkušeností z minulosti. To je skvělý výsledek, který potvrzuje, že bezplatný internet představuje užitečnou službu, která umožňuje být cestujícím i dopravcům informačně flexibilní.

 

Zdroj: Anketa MOBILBOARD „CHCETE V MHDéčku Wi-Fi ZDARMA“, 1.1. – 30.6.2022, data v %, n=716

Proč Wi-Fi v MHD?

Bezplatné datové připojení v městské hromadné dopravě je trend dnešní doby. Koupit si online jízdenku, zjistit přepravní podmínky, najít obchod, provozovnu, nakoupit z e-shopu, přečíst si zprávy, odpovědět na mail a mnoho dalšího. S internetem je vše prostě snazší, rychlejší, dostupnější. I když mnoho z nás disponuje vlastním datovým tarifem operátora, ruku na srdce, kdo z nás nevyužívá bezplatný internet, aby ušetřil vlastní mobilní data?

 

SPOLUPRÁCE A FINANCOVÁNÍ PROJEKTU „Jedu zdarma na Wi-Fině“

 

Telekomunikační operátor a poskytovatel pevného internetového připojení pro firmy a domácnosti.

  Dlouholetý dodavatel kvalitních průmyslových routerů do vozů veřejné dopravy.