Výzkumy a data

Sledujeme výkon našich formátů a měříme jejich efektivitu!

Výkon pohyblivé reklamy je měřitelný

 • Oproti jiným outdoorovým formátům je možno měřit zpětnou vazbu kampaní na dopravních prostředcích. K tomu využíváme výsledky z vlastních výzkumů efektivity mobilní reklamy.

 

 • Statické billboardy stále nemají dohodnut způsob měření a jednotný výzkum.

Reklama v pohybu je 14x efektivnější než statická plocha

 • Pohyblivá reklama na vozech hromadné dopravy  je mnohonásobně účinnější než statické plochy. Realizované výzkumy potvrzují, že reklama v pohybu má 14x větší frekvenci zhlédnutí díky své mobilitě a působnosti na více místech během dne.

 

 • Statická nepohyblivá reklama stojí na jednom místě.

MHD reklama je kreativní

 • Vtipná grafika dokáže využít přednosti umístění na dopravním prostředku. Zvláštní efekty reklamních fólií znásobí výsledek kampaně. K dispozici jsou nové interaktivní technologie, které přímo komunikují s cestujícími během jízdy v dopravním prostředku. 

 

 • Kolem statických ploch pouze projíždíte nebo procházíte, na zachycení sdělení je velmi málo času.

 

Podívejte se na video ukázku jak funguje Wi-Fi reklama v MHD.

Proč být s reklamou na jednom místě, když můžete být všude?

Dokáže snadno upoutat pozornost

 • Reklama na vozech je vnímána nejen cestujícími ve voze. Vykazuje vysokou sledovanost chodci pohybujícími se po městě a nachází se přímo v zorném poli řidičů a spolujezdců. Výzkum Oční kamerou prokázal, že pohyblivé objekty poutají pozornost více než statické.

 

 • Kampaň na billboardu neumí zaujmout mobilitou, po čase zevšední.

Neztratí se v moři ostatních

 • Reklama na dopravním prostředku (autobusu, trolejbusu, tramvaji) má pohledovou exkluzivitu! Vaše kampaň bude viditelná na voze samostatně a vždy legální.

 

 • Statické plochy vytváří ve městě mnoho „reklamního smogu“. Vaše reklama tak může snadno zaniknout v množství legálních i nelegálních nosičů, kterými jsou města přeplněna.

Proč zvolit pohyblivou – mobilní reklamu a jaké reklamní formáty lze využít?

 • Pro reklamní účely si můžete zvolit některý z reklamních formátů v interiéru/exteriéru dopravního prostředku autobusu, trolejbusu, tramvaji.
 • Pokrytí reklamou může být ve všech lokalitách, kde je provozována městská, příměstská a linková doprava.

Reklamou v interiéru vozů můžete oslovit především cestující

Mezi interiérové formáty patří:

 • Reklamní letáčky ve vozech MHD.
 • Samolepky na sedadlech a na oknech.
 • Letáky a plakáty ve vozech.

Reklamou na exteriéru vozů cílíte na motoristy a chodce

Venkovními polepy lze snadno oslovit řidiče a chodce pohybující se v městském ruchu. Příklad formátů:

Interaktivní reklama pro cestující přímo ve voze

Pokud máte zájem interaktivně komunikovat s cestujícími ve voze přímo za jízdy, velmi populární je formát Wi-Fi reklama v kombinaci s dlouhodobým celopolepem na tramvaji nebo autobusu.

Co jsou to statické plochy?

Ve městě se můžete setkat s outdoorovými statickými nosiči jako je billboard, bigboard, megaboard, city light vitrína, štítová stěna, velkoplošné obrazovky, plakátovací plochy aj. Tyto plochy nejsou pohyblivé a působí pouze na jednom konkrétním místě.

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás!