Výzkumy a data

Sledujeme výkon našich formátů a měříme jejich efektivitu!

Proč zvolit pohyblivou reklamu?
Protože je měřitelná, efektivní a kreativní!

Výzkum účinnosti venkovní reklamy na vozidlech MHD

KOEFICIENT VIDITELNOSTI – Měřením jednotlivých pohledových stran a zorných úhlů máme data pro jednotlivé typy formátů na vozech veřejné dopravy. Ta jsou klíčem pro stanovení koeficientů, které slouží ke zpracování výsledků o efektivitě a viditelnosti reklamní kampaně.

 

Zdroj: Výzkum účinnosti venkovní reklamy na vozech MHD, Czech Consult a Nielsen Admosphere

Metodika sběru dat

Cílem je stanovení hodnoty celkového počtu zásahů sledovanosti reklamy na vozidle MHD (nebo vozidle dálkové autobusové linky), na vybrané lince, ve vybraném městě, za jeden charakteristický den a následně za delší časové období.

PRIMÁRNÍ DATA – Přímý dopravní průzkum, vlastní přímé sčítání, nebo vyhodnocení.

SEKUNDÁRNÍ DATA -Data dopravců.

 

Zdroj: Kamerový záznam z přední části tramvaje, který byl použit pro potřeby přímého sčítání.

Mobilboard

Sledované hodnoty

Chodci mimo zastávku

Počet průjezdů/Nástup do vozu/Výstup z vozu/Zastávka ve směru/Zastávka v protisměru

Počet osob ve směru/Počet osob v protisměru jízdy

Mobilboard

Mediální ukazatele

Reklama v MHD je výkonný media typ s vysokou frekvencí zásahu.
Měsíčně zasáhne až tisíce osob.

IMPRESE

Vážené kontaktní příležitosti=počet zásahů. Jsou to Hrubé kontaktní příležitosti vynásobené příslušným koeficientem viditelnosti reklamy. Počet osob, které mají možnost reklamní sdělení vidět.

REACH

Reach ve veřejné dopravě vyjadřuje podíl zasažených unikátních osob v daném období, kteří reklamu na transportu zaznamenali.

OTS

Frekvence zásahu=hodnota vyjadřující, kolikrát měl člověk zasažený reklamou v daném období možnost tuto reklamu vidět. OTS je rovno podílu Vážených kontaktních příležitostí (Imprese)a Reache. OTS=Imprese/Reach

Reklama na transportu je 14x efektivnější než statická plocha

 • Pohyblivá reklama na vozech hromadné dopravy  je mnohonásobně účinnější než statické plochy. Realizované výzkumy potvrzují, že reklama v pohybu má 14x vyšší možnost zhlédnutí díky své mobilitě a působnosti na více místech během dne.

 

 • Statická nepohyblivá reklama stojí na jednom místě.

 

Zdroj: Výzkum Srovnání efektivity statické a pohyblivé reklamy, Ipsos

Výkon pohyblivé reklamy je měřitelný

 • Oproti jiným outdoorovým formátům je možno měřit zpětnou vazbu kampaní na dopravních prostředcích. K tomu využíváme výsledky z vlastních výzkumů efektivity mobilní reklamy.

 

 • Statické billboardy stále nemají dohodnut způsob měření a jednotný výzkum.

 

Zdroj: Testování venkovní pohyblivé reklamy, GFK a Ipsos

Sociodemografické údaje
uživatelů hromadné dopravy

Venkovní reklama (OOH)
stimuluje on-line aktivitu spotřebitelů

79 % respondentů si vybavuje některou z OOH reklam

Podle výzkumu agentury Nielsen Admosphere se venkovní reklama (OOH) řadí k nejefektivnějším médiím, která se významně podílejí na generovaní aktivity a na stimulaci chování spotřebitelů v on-line prostředí. OOH reklama totiž představuje vizuálně poutavý a snadno zapamatovatelný mediální nosič a stejně jako on-line formáty dokáže vyvolat následnou interakci.

 

Zdroj: Výzkum Online aktivitu spotřebitelů nejefektivněji generuje venkovní reklama, Nielsen Admosphere

16% podíl ve vyhledávání generuje venkovní reklama

Z více než 51 % internetové populace až 18 % dotázaných hledalo v posledních 6 měsících informace na internetu v souvislosti se zhlédnutou OOH. Celými 16 % se podílí OOH reklama na vyhledávaní ve vyhledávačích, na sociálních sítích a v e-shopech. Díky tomu se stává OOH reklama v rámci on-line aktivace efektivním a relativně levným reklamním nástrojem.

 

Zdroj: Výzkum Online aktivitu spotřebitelů nejefektivněji generuje venkovní reklama, Nielsen Admosphere

Tak nebuďte s reklamou na jednom místě,
když můžete být vidět všude!

MHD reklama je kreativní

 • Vtipná grafika dokáže využít přednosti umístění na dopravním prostředku. Zvláštní efekty reklamních fólií znásobí výsledek kampaně. K dispozici jsou nové interaktivní technologie, které přímo komunikují s cestujícími během jízdy v dopravním prostředku. 

 

 • Kolem statických ploch pouze projíždíte nebo procházíte, na zachycení sdělení je velmi málo času.

 

Podívejte se na video ukázku jak funguje Wi-Fi reklama v MHD.

Dokáže snadno upoutat pozornost

 • Reklama na vozech je vnímána nejen cestujícími ve voze. Vykazuje vysokou sledovanost chodci pohybujícími se po městě a nachází se přímo v zorném poli řidičů a spolujezdců. Výzkum Oční kamerou prokázal, že pohyblivé objekty poutají pozornost více než statické.

 

 • Kampaň na billboardu neumí zaujmout mobilitou, po čase zevšední.

 

Zdroj: Výzkum Oční kamera-Eye Tracking, GFK

Neztratí se v moři ostatních

 • Reklama na dopravním prostředku (autobusu, trolejbusu, tramvaji) má pohledovou exkluzivitu! Vaše kampaň bude viditelná na voze samostatně a vždy legální.

 

 • Statické plochy vytváří ve městě mnoho „reklamního smogu“. Vaše reklama tak může snadno zaniknout v množství legálních i nelegálních nosičů, kterými jsou města přeplněna.

Možnosti a cílení formátů v pohybu

 • Pro reklamní účely si můžete zvolit některý z mobilních reklamních formátů v interiéru/exteriéru dopravního prostředku autobusu, trolejbusu, tramvaji.
 • Pokrytí reklamou na transportu může být ve všech lokalitách, kde je provozována městská, příměstská a linková doprava.

Reklamou v interiéru vozů můžete oslovit především cestující

Mezi interiérové formáty patří:

 • Reklamní letáčky ve vozech MHD.
 • Samolepky na sedadlech a na oknech.
 • Letáky a plakáty ve vozech.

Reklamou na exteriéru vozů cílíte na motoristy a chodce

Venkovními polepy lze snadno oslovit řidiče a chodce pohybující se v městském ruchu. Příklad formátů:

Interaktivní reklama pro cestující přímo ve voze

Pokud máte zájem interaktivně komunikovat s cestujícími ve voze přímo za jízdy, velmi populární je formát Wi-Fi reklama v kombinaci s dlouhodobým Celopolepem na tramvaji nebo autobusu.

Co jsou to statické plochy?

Ve městě se můžete setkat se statickými outdoorovými statickými nosiči jako je billboard, bigboard, megaboard, city light vitrína, štítová stěna, velkoplošné obrazovky, plakátovací plochy aj. Tyto plochy nejsou pohyblivé a působí pouze na jednom konkrétním místě.

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás!