Wi-Fi v MHD

Profesionální řešení internetu do vozů veřejné dopravy a městských objektů.

Mobilboard

Wi-Fi pro veřejnou dopravu a města

Městská hromadná doprava

Tramvaje, trolejbusy, autobusy.

Příměstská a zájezdová doprava

Příměstské vlaky, linkové a zájezdové autobusy.

Statická místa a objekty

Zastávky, nádražní budovy.

O Wi-Fi MOBILBOARD

Kromě realizace reklamy ve veřejné dopravě jsme také poskytovatelem služby MOBILBOARD Wi-Fi Transport a provozovatelem sítě Wi-Fi reklama. Jako výhradní partner pro transport nadnárodního výrobce routerů nabízíme výkonné průmyslové routery pro veřejnou dopravu i městské objekty. Tato zařízení splňují platné homologace, zajišťují vzdálený on-line dohled, disponují provozními daty a umožňují monetizaci obsahu. Díky tomu dokáží provozovateli zajistit nejen kompletní servis, ale také nabídnout zajímavé využití pro reklamní a marketingové účely.

Zájem cestujících o Wi-Fi připojení roste

Využívání internetové služby stoupá s délkou provozování. Počty připojení jsou obecně závislé na počtu přepravených osob. Cestující chtějí být online a krátit si čas surfováním nebo nákupy. I když mnoho lidí disponuje telefony s vlastními daty, tato neovlivňují zájem o připojení ZDARMA! Veřejná Wi-Fi má obrovský potenciál, protože se stává prostředníkem doručení informačního, zábavního či reklamního obsahu! A možná díky této službě si pasažéři cestu vaším vozem rádi zapamatují.

 

Graf: Provoz MOBILBOARD Wi-Fi ve 245 linkových autobusech vybraného dopravce v období 07/2019 až 10/2019. Z dat je patrné, že počty připojení mají v závislosti na délce provozu stoupající tendenci.

 

Mobilboard

95 % cestujících vyžaduje internetové připojení ve veřejné dopravě

2 490

instalovaných vozů

44 000

připojených cestujících denně

29 min.

průměrná délka připojení jednoho cestujícího

Internet na míru

Chytrá MOBILBOARD Wi-Fi je výjimečná v komplexnosti a provázanosti jednotlivých kroků, což ji výrazně odlišuje od běžné dostupné nabídky na trhu. Jsme si vědomi, že každý typ dopravy má jiné požadavky na funkcionalitu, proto nabízíme zákazníkům nespočet variant a možností, jejichž konfigurace odpovídá nárokům konkrétního klienta. Oblíbenou variantou je full servisové řešení, díky němuž má dopravce zajištěn stálý dohled, servis, poradenství, reporting a marketingovou podporu.

Technické řešení

Konektivitu ve voze zajišťují výkonné průmyslové routery napojené na dohledový portál, který umožňuje vzdálenou správu nezávisle na pevné IP adrese datové SIM karty. Routery jsou kompatibilní s jinými přístroji ve vozech.

Výhody zařízení:

  • Výkon a rychlost
  • Vzdálený management a monitoring
  • Pokročilé datové funkce a monetizace

NOVINKA mobilní Wi-Fi router

Vyvinuli jsme pro Vás nové řešení internetu do veřejné dopravy v podobě mobilního Wi-Fi routeru. Jeho předností je snadná instalace do klasické zásuvky 12-24V a neomezená mobilita. Díky tomu se nabízí rychlé řešení pro dopravce, kteří potřebují operativně a často měnit přístroj mezi autobusy dle aktuální potřeby. Zařízení poskytuje také výjimečnou možnost marketingového využití, kdy si zadavatelé reklamy mohou k celoplošné reklamě na transportu objednat tento mobilní Wi-Fi router a využít jej jako online podporu pro své kampaně, sponzoring a další marketingové aktivity.

Spolupracujeme

Veřejná Wi-Fi, která je bez starostí

Nabízíme kvalitní hardware s pokročilými funkcemi a vzdálenou diagnostikou. Certifikace, záruka, bezplatná výměna, možnost zápůjčky nebo pronájmu jsou samozřejmostí.

Poskytujeme služby na míru, přesně pro váš typ dopravy. Poradíme, nakonfigurujeme, nainstalujeme, dohledujeme, reportujeme a monetizujeme.

Jsme rychlí, dohled a servis totiž zajišťujeme pružně, vzdáleně z jednoho bodu. Šetříme tak čas a zkracujeme reakční dobu.

Jsme průkopníky Wi-Fi marketingu.

Naše zkušenosti zaručuje praxe v oboru, špičkový servis, detailní znalost produktu.

Přinášíme inovativní řešení přizpůsobené aktuálním trendům a vývoji trhu.

Informujte a monetizujte s Wi-Fi reklamou

S rostoucími nároky na online prostředí má Wi-Fi reklama ve vozech, zastávkách a veřejných budovách své klíčové místo. Vstupní stránky nabízí řadu výhod a možností jak pro cestující, tak pro dopravce. Mění hardware na marketingový nástroj pro informační účely a zábavu, stává se prostředníkem v oblasti e-commerce a zajímavým zdrojem příjmů z reklamy.

Využijte pro své stránky intuitivní nástroj AdEditor

Užitečná SW nástavba pro tvorbu marketingového obsahu vstupních stránek a plánování kampaní. Snadná editace úvodní stránky pro mobilní zobrazení cestujícím bez nutnosti grafických nebo programátorských dovedností. Obsah vstupní stránky si v nástroji AdEditor jednoduše změníte sami a kdykoliv potřebujete.

Zaujala vás nabídka?

Kontaktujte nás!

Ukázka vstupních stránek dopravců

Využití vstupní stránky nabízí dopravcům zajímavé možnosti pro zprostředkování vlastního obsahu. Představují perfektní informační kanál, který umožňuje flexibilně komunikovat se svými cestujícími a pružně reagovat na aktuální dění.

  • Nekomerční využití: marketingová podpora dopravce, přenos aktuálních informací dopravce, města, zábavní obsah, informace o datových limitech uživatelů.
  • Komerční využití: zapojení do celorepublikové reklamní sítě, marketingový přesah do oblasti e-commerce, generuje příjmy z reklamy – návratnost vstupní investice, rychlá realizace kampaní, vysoké CTR, relevantní data.