Letošní kampaně před létem jsou opravdu výrazné

City Board a Mobilboady s energií TIGER.

Letošní kampaně před létem jsou opravdu výrazné a plné energie

Tady je krásně vidět co udělá výrazná grafika na vozech v barvách MHD – prostě trhá oči!
Celorepubliková kampaň v rámci ČR – jsme velmi rádi, že si klient zvolil mediální mix s pohyblivou reklamou. 
Hezké léto s energií nápoje TIGER!