Média si všimla našeho výzkumu!

Mediální hodnoty z OOH transportu jsou využívány v praxi a čísla za kampaně pomáhají klientům při plánování media mixu.

Média si všimla našeho výzkumu!

V dubnu jsme oficiálně představili výzkumná data za pohyblivé reklamní formáty na vozech MHD . Nyní jsou již mediální hodnoty využívány v praxi a čísla o předpokládaném zásahu za kampaně pomáhají klientům při plánování a výběru efektivního mediamixu.
 
“Výzkumu účinnosti venkovní reklamy na vozidlech MHD” je ojedinělý projekt, který zatím nebyl realizován a všimla si jej také česká a slovenská média.
 
Marketing Sales Media: 
http://marketingsales.tyden.cz/rubriky/data/pohybliva-reklama-ma-vlastni-data-vyzkum-za-cely-trh-s-ooh-reklamou-zatim-chybi_428402.html
 
Mediaguru:
https://www.mediaguru.cz/2017/05/vyzkum-zmeril-reklamu-na-vozech-mhd/
 
Marketing&Media:
http://mam.ihned.cz/c1-65713320-mobilboard-zkouma-ucinnost-venkovni-reklamy-na-verejnych-dopravnich-prostredcich
 
Bus portal:
http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=13753
 
ČS Dopravák:
http://www.cs-dopravak.cz/zpravy/2017/5/18/ocenn-pro-reklamn-kampa-na-vozidlech-mhd