MHD reklama opět patří k nejméně obtěžujícím médiím

Jak si stojí OOH reklama na veřejných dopravních prostředcích z hlediska míry přesycení?

Reklama na veřejných dopravních prostředcích opět patří k nejméně obtěžujícím médiím

Výzkum „Češi a reklama 2022“ od České marketingové společnosti každoročně sleduje postoj české veřejnosti k reklamě. I letos dopadl pozitivně ve prospěch venkovní reklamy na MHD.

MHD reklama lidem nevadí, na rozdíl od TV či internetu

Vedle upoutávek a ochutnávek v místě prodeje obhájily u Čechů pohyblivé billboardy na veřejných dopravních prostředcích pozici dalšího příznivě vnímaného média z hlediska intenzity reklamy. Reklamu na vozech veřejné dopravy lidé vnímají dlouhodobě dobře. Pro přesycení tímto typem reklamy zvenku se vyslovilo pouze 30 % dotázaných, zevnitř pak 28 %. V porovnání s výsledky internetové a reklamy na sociálních sítích, které čelí dlouhodobému přesycení a přestávají fungovat, veřejnost vnímá MHD reklamu stále velice kladně.

Zdroj: Češi a reklama 2022, ČMS

Který typ reklamy Čechy aktuálně nejvíce irituje?

Z výsledků výzkumu je zřejmé, že už dlouhodobě je veřejnost přesycena intenzitou reklamních bloků v komerčních televizích, postupně stoupá také přesycenost reklamou na internetu (až 73 %) a na sociálních sítích, zejména pak Facebook 52 %, Youtube 61 %.

Zdroj: Češi a reklama 2022, ČMS

Osobní negativní postoj oslovených respondentů platí zejména pro reklamy, které určitým způsobem přerušují TV pořady, cílí svým obsahem na děti nebo ty reklamy, které jsou vnímány jako manipulativní. Do pozitivního světla naopak reklamu staví její „poradenská funkce“ nebo přijetí reklamy jako součást moderního života.

Zdroj: Osobní postoj k reklamě, Češi a reklama 2022, ČMS

Jaký je z toho závěr?

Někdy je méně více a spíš než přemíra výkonnostních kampaní udělá mnohdy lepší dojem opravdu kreativní image reklama. Třeba právě na prostředcích hromadné dopravy, kde jsou kampaně nepřehlédnutelné, poutavé, zapamatovatelné a pro lidi stále přijatelné.

Ukázka venkovní reklamy na MHD, formát Celopolep

Kompletní výsledky výzkumu:

https://www.cms-cma.cz/wp-content/uploads/2022/02/CESI-A-REKLAMA-2022-TISKOVA-ZPRAVA.pdf