MOBILBOARD upozorňuje na dopady zákazů a omezení ze strany měst a krajů

V červnu proběhla Konference dopravců a byli jsme tam!

MOBILBOARD upozorňuje na dopady zákazů a omezení ze strany měst a krajů

MOBILBOARD je dlouhodobě členem Sdružení dopravních podniků ČR a Slovenska a také se účastní dalších konferencí dopravních skupin.

V letošním červnu se konečně po dlouhé covidové přestávce uskutečnilo osobní setkání dopravců na platformě ADSS (Asociace dopravních, spedičních a servisních společností  Středních Čech) v Rakovníku a SDP (Sdružení dopravních podniků ČR) v Táboře.

Jak si stojí reklama na vozech veřejné dopravy na reklamním trhu?

Naše ředitelka Mgr. Radmila Pospíšilová na obou setkáních vystoupila s prezentací na téma „Mediální reklamní trh v ČR a dopady zákazů reklamy na autobusech“.

V prezentaci nastínila aktuální vývoj na mediálním trhu ČR a rozdělení marketingových investic do jednotlivých mediatypů. Největší pokles (mínus 38 %), a to díky COVID situaci, zaznamenala venkovní reklama OOH, kam patří i transport. Naopak nejvíce finančních prostředků putuje do televize a internetu.

Podíl investic do transportu činí v ČR pouhé 3 % z venkovní reklamy (OOH). Tento procentuální podíl je tak malý také z důvodu stále se zvyšujícího počtu zákazů a omezení ploch na vozech veřejné dopravy. Zejména aktuální nové zákazy umísťovat reklamní polepy na okenní plochy jsou nad rámec legislativy, která díky homologacím fólií na nouzové východy naopak toto povoluje.  Většina zákazů tedy nemá opodstatnění a není podložena konkrétními stížnostmi, výzkumy, či jinými negativními zkušenostmi, které by mohly být příčinou omezení.

Radmila Pospíšilová vyzývá vyhlašovatele výběrových řízení na dopravní obslužnost v krajích, aby před rozhodnutím o zákazech zvážili reálné a dlouhodobé dopady na ekonomiku v dopravě. Nabízí své zkušenosti a praktické ukázky z realizace reklam na autobusy.

MOBILBOARD ukázka reklamy na autobusu, formát Back Board

Seznámila dopravce a zástupce krajů s aktuálním trendem využívat online a digitální média v dopravě. MOBILBOARD lobuje za to, aby se dopravci spojili a společně našli řešení, aby omezení na integrované dopravě byla co nejmenší. Současné dopady na investice do transportu jsou zřejmé a v některých  krajích již není možné uspokojit poptávku zákazníků o reklamní plochy.


Zdroj: Nielsen Admosphere, Konference FORUM MEDIA LIGHT, 2021

Příjmy z komerčních reklam by mohla města a kraje reinvestovat zpět do dopravy, například do nových technologií jako internet ve vozech.  Trend zvyšujících se počtu Wi-Fi pointů ve světě ukazuje zájem o tuto službu, a to bez ohledu na vlastní data v telefonu.

Zdroj: Number of Public Wifi Hotspots, in milion, Global 2016-2021,
Cisco Systems/Mordor Intelligence

Reklamní investice do OOH Transportu se v ČR odhadují okolo 400 mil. Kč ročně. Pohyblivá reklama je velmi žádaná právě tím, že je provozována i v nejmenších městech a lokalitách, kde nejsou jiné outdoorové nosiče.

„Pro obchodníka není nic horšího, než odmítat zakázky. Na tento aktuální stav v dopravě budeme osvětově poukazovat na všech zájmových fórech. Jsem ráda, že například v Moravskoslezském kraji jsme nalezli řešení a vše funguje bez problémů“, říká R. Pospíšilová. Jen za poslední dobu nemohl MOBILBOARD, coby zprostředkovatel reklamy pro firmy a zadavatele, realizovat reklamní kampaně v několika regionech, a to v řádu milionů Kč.

Téma o omezení OOH transportu ze strany krajů a měst vyšlo také v článku: Reklama na autobusech je zdrojem příjmů, kraje ji však většinou odmítají