Kampaně pro turismus, kulturu a sport

MB Ticket Poster pro značku Red Bull

Využití jízdenkových automatů pro propagaci běžeckého závodu.

Mobilboard pro Ranč Kostelany

Pozvánka do westernového centra.

Back Board na autobusu pro Dolní Vítkovice

Propagace industriálního areálu a kulturní památky.