Otevírací kampaně

Celopolep autobusu pro Decathlon

Otevírací kampaň pro sportovní řetězec.

Window Board na autobusu pro Mall & CZC

Regionální otevírací kampaň nové prodejny.

Mobilboard na autobusu pro značku Billa

Regionální otevírací kampaň pro obchodní řetězec Billa.