Otevírací kampaně

Celopolep autobusu pro Decathlon

Otevírací kampaň pro sportovní řetězec.

Celopolep autobusu pro Wolt

Regionální otevírací kampaň pro zlínský Wolt.

Back Board s kampaní Primark

Regionální otevírací kampaň pro oděvní řetězec Primark.