Opět potvrzeno. Reklama na dopravních prostředcích lidi obtěžuje minimálně!

Pozitivní hlasy reklamu považují za součást ekonomiky a moderního životního stylu.

MHD reklama lidi obtěžuje nejméně

Postoj české veřejnosti k reklamě se pomalu mění. Pozitivní hlasy ji považují za součást ekonomiky a moderního životního stylu.

Výzkum České marketingové společnosti představil poslední výsledky měření „přesycenosti reklamou“ a postoj veřejnosti k jednotlivým media typům. Z šetření vyplývá, že konkrétně reklama na dopravních prostředcích zvenku kategoricky vadí pouze 27 % občanů, zevnitř
24 %. Vedle reklamy v místě prodeje, kterou hodnotí veřejnost jako nejméně obtěžující, viz 13-35 %, vykazuje MHD reklama v některých oblastech velmi podobné hodnoty.

Přesycení reklamou
Zdroj: ZEMANOVÁ, M., Studie: Češi a reklama 2020 [online]. Praha: Focus Agency, s.r.o

V porovnání s předešlými lety má odmítavý postoj k reklamě na vozech veřejné dopravy klesající tendenci. To je skvělá zpráva a impulz,
proč využívat pro své brand kampaně právě tento média nosič!

Společenská role reklamy
Zdroj: ZEMANOVÁ, M., Studie: Češi a reklama 2020 [online]. Praha: Focus Agency, s.r.o.

A ke kterému typu reklamy se veřejnost staví nejvíce odmítavě? Klasicky nejhůře dopadly přerušované reklamní bloky na komerčních TV stanicích, které negativně vnímá až 79 % občanů, dále reklama na internetu 65 %
a reklama na sociálních sítích YouTube 54 % a Facebook 48 %.

Přibývá lidí, kteří reklamu tolerují
a sympatizují s ní

Obecně se postoj veřejnosti k reklamě mění a roste počet lidí, kteří s ní do jisté míry sympatizují, tolerují ji a uznávají ji jako prostředek pro podporu ekonomiky a součást nákupního procesu spotřebitele. O tom svědčí meziroční 12% nárůst nákupního chování realizovaného na základě reklamního sdělení, zejména pak při nákupu potravin, kosmetiky, drogerie, elektroniky či spotřebičů.

Segmentace postojů k reklamě
Zdroj: ZEMANOVÁ, M., Studie: Češi a reklama 2020 [online]. Praha: Focus Agency, s.r.o.

Reklama se tímto staví do role užitečného nástroje, který kupujícím pomáhá při výběru zboží. 

Zdroj: ZEMANOVÁ, M., Studie: Češi a reklama 2020 [online]. Praha: Focus Agency, s.r.o. Vydáno 20.02.2020. Dostupné na: https://www.focus-age.cz/m-journal/aktuality/studie–cesi-a-reklama-2020__s288x15027.html