Až pro 40 % Čechů je reklama impulzem k nákupu

Při nákupním rozhodování sehrává reklama svou významnou roli

Téměř pro 40 % Čechů je reklama impulzem k nákupu

Česká marketingová společnost ve spolupráci s ppm factum research představila v letošním roce již 30. ročník tradičního výzkumu Češi a reklama. Skvělá zpráva pro reklamní branži, 38 % Čechů přiznává nákup právě na základě reklamy.

Reklama, hybatel nákupního chování

Dlouhodobý výzkum eviduje od roku 1994 podíl lidí, kteří ve výzkumu uvedli, že nakupují podle reklamy. Celkem 35 % z kategorie z nich hledá při nákupním rozhodování pomoc reklamy. Jedná se zejména o věkovou kategorii do 30 let. Z dat vyplývá, že nákup na základě reklamy častěji realizují ženy a mladší lidé. Ze sortimentu, který reklamní chování spotřebitelů ovlivňuje, jsou to zejména potraviny, nápoje, elektronika, drogerie a kosmetika.

Část populace nakupuje na základě reklamního sdělení, jak uvádí data z výzkumu Češi a reklama
Nákup na základě reklamy, 1994-2023, zdroj: Česká marketingová společnost, ppm factum,
výzkum Češi a reklama
Výsledky výzkumu Češi a reklama z hlediska nákupu na základě reklamy
Nákup na základě reklamy, 1994-2023, zdroj: Česká marketingová společnost, ppm factum,
výzkum Češi a reklama

U kterých médií jsou lidé vystaveni přemíře intenzity? TV a online vedou

Největší míru přesycenosti reklamou vnímají lidé u komerčních televizí, která dle letošní vlny výzkumu opět stoupla až na 80 %. K nákupu na základě TV reklamy mají tendenci častěji ženy a vyšší věkové kategorie, starší lidé využívají spíše letáky.

Naopak překvapivý pokles intenzity reklamy zaznamenalo letos internetové prostředí a sociální sítě, ačkoliv se hodnoty přesycenosti stále pohybují v rozmezí od 39 % do 54 % u sociálních sítí, u internetu je to až 69 %.

Klasický outdoor jako billboard a plakát vadí 43% lidí.

Místo prodeje, ochutnávky a prezentace naopak lidé hodnotí vesměs kladně, protože 37 % respondentů ve věkové skupině 30 – 45 let (48 %) propagační materiály v místě prodeje  využívá. Jejich navýšení by dokonce téměř čtvrtina respondentů uvítala.

Míra přesycení MHD reklamou je pouhých 30 %, na rozdíl od jiných médií z vyzkumu Češi a reklama
Přesycení reklamou, 1994-2023, zdroj: Česká marketingová společnost, ppm factum,
výzkum Češi a reklama

Jak si stojí MHD reklama z hlediska přesycenosti?

MHD reklama si dlouhodobě, po reklamě v místě prodeje, vede stále dobře a meziročně se drží v totožných hodnotách. Přesycení venkovní reklamou na dopravních prostředcích vnímá pouze 30 % respondentů, naopak 54 % její míru intenzity považuje za přiměřenou. Reklamu uvnitř vozů považuje za přespříliš 28 % oslovených, naopak 53 % interiérovou reklamu ve vozech veřejné dopravy hodnotí jako v přijatelné míře.

MHD reklama na tramvaji pro Datart
MHD reklama na tramvaji pro Datart, zdroj: MOBILBOARD

Postoj veřejnosti v rámci role reklamy ve společnosti se různí

Češi se k roli reklamy a jejímu přínosu ve společnosti staví nejednomyslně. Zatímco část lidí si uvědomuje její důležitost, ale vnímají i jisté negativní dopady, podíl těch, kteří uznávají její význam pro ekonomiku a považují ji za součást moderního života, se zvýšil. 1 % oslovených ji považuje za manipulativní.  

Jaké vlastnosti Češi od reklamy očekávají?

Po celou dobu šetření vede jednoznačně pravdivost, což letošních 85 % dotázaných označilo jako velmi nebo spíše důležitou vlastnost. K důvěryhodnosti se přiklánějí spíš mladí lidé (16 – 29 let), starší generace poukazuje na etiku a slušnost v reklamě, ženy častěji preferují reklamu bez násilí a vulgarit.

Proč je MHD reklama stále skvělým a pro lidi přijatelným media typem?

  • Umí zaujmout, ale zároveň nepřerušuje sledování pořadu či obsahu.
  • I když nejde vypnout, což je pro inzerenty velice šikovná vlastnost, neobtěžuje, nevnucuje se.
  • Neservíruje cestujícím přemíru reklam v jeden čas, protože exteriérové plochy vesměs pojmou jednu kampaň, čímž nevzniká reklamní smog, a navíc mění svou polohu.
  • Umí být pestrá a kreativní, nikoliv však rušivá.
  • Oproti standardní výlepové reklamě nepodléhá vandalismu, takže si stále zachovává hezkou „tvář“.
  • Nepronásleduje a ponechává příjemce stále v anonymitě, na rozdíl od online výkonností reklamy.

Zdroje:

https://www.radiotv.cz/p_aktuality/vyzkum-cesi-a-reklama-2023-40-cechu-nakupuje-na-zaklade-reklamy/
https://www.mediaguru.cz/clanky/2023/02/cesi-a-reklama-podle-reklamy-nakupuje-temer-40-lidi/