Reklamu na autobusech v Žilinském kraji nyní zastupuje společnost MOBILBOARD

Slovenský MOBILBOARD spouští nový projekt „Udržateľná reklama“

Reklamu na autobusech v Žilinském kraji nyní zastupuje společnost MOBILBOARD

Od 1. dubna a po několikaměsíčním vyjednávání svěřil organizátor dopravy v regionu, Integrovaná doprava Žilinského kraje (IDŽK), veškeré reklamní plochy na autobusech společnosti MOBILBOARD.

Slovenský MOBILBOARD spouští nový projekt „UDRŽATEĽNÁ REKLAMA“

Podpisem smlouvy bude zajištěn přehled a koordinace reklamy na autobusech. „Jsem ráda, že máme opět možnost realizovat reklamní kampaně v Žilinském kraji. Na konci roku hrozilo, že reklama na autobusech bude zakázána. Velmi oceňuji profesionální přístup vedení IDŽK, které tento nový projekt prosadilo na půdě Žilinského kraje. Jedná se o zcela nové vnímání spolupráce mezi dopravcem, organizátorem dopravy a reklamní společností. Je velkou událostí, že se tento záměr podařilo realizovat,“ vyjádřila své poděkování ředitelka společnosti MOBILBOARD Radmila Pospíšilová.

„Věřím, že projekt bude inspirací pro další regiony, aby našly inteligentní způsob řešení reklamního přesycení,“ dodává Radmila Pospíšilová.

Projekt „Udržateľná reklama“ je šikovným řešením reklamního smogu

Jak to myslíme? Společnost MOBILBOARD s.r.o. a Integrovaná doprava Žilinského kraje, s.r.o. našly řešení, jak umožnit firmám inzerovat v regionu na autobusech a zároveň zachovat kvalitu vnímání dopravy.

„Udržateľná reklama“ znamená, že jsou využity plochy, které už existují. Nestavíme nové, ani nezahušťujeme dopravu novými nosiči. Udržitelnost vnímáme ve smyslu využití pohybujících se vozidel, které mají svůj účel a městu dávají smysl a užitek.

Využitím mobilní reklamy přímo podpoříte rozvoj kvalitní dopravy v regionu

Všechny výnosy z reklamy jdou zpět kraji a městu prostřednictvím Integrované dopravy Žilinského kraje (IDŽK). Veškeré náklady se zajištěním reklamní činnosti nese provozovatel, tedy MOBILBOARD. Firmy, které budou moci inzerovat na autobusech, podpoří své podnikání, odvedou daň městu a kraji. Tím se uzavírá koloběh udržitelnosti.

Výhody udržitelné reklamy

Spojení jsme našili v myšlenkách vedoucích k reálnému cíli

IDŽK logo

Integrovaná doprava Žilinského kraje (IDŽK) = udržitelná doprava. Má za cíl vytvořit kvalitní veřejnou hromadnou dopravu v Žilinském regionu a je předpokladem trvale udržitelné sítě městské mobility. Chce přinést modernizaci veřejné dopravy. Filozofie loga IDŽK vychází z principů jako je motiv barevného čtyřlístku, který reprezentuje spojení regionů, spojení různých typů dopravy. Základní tvar loga je složený z názvu firmy, grafických symbolů čtyřlístku a znaménka plus. Barevnost je inspirovaná erbem Žilinského samosprávního kraje. Společníky IDŽK jsou Žilinský samosprávní kraj s obchodním podílem 65 % a město Žilina s obchodním podílem 35 %.

Logo MOBILBOARD

MOBILBOARD = udržitelná reklama. Cílem je provozovat kultivovanou reklamu, využívat plochy, které už existují, nestavět nové. Udržitelnost je vnímaná ve smyslu využívat pohybující se vozidla veřejné dopravy, které ve městě mají svůj účel a smysl. MOBILBOARD má motto „Tvoříme pohyblivou reklamu“.

Proč inzerovat na autobusech?

1. Přináší informace pro obyvatele regiónu

Reklama na autobusech je užitečná tím, že získává finance do dopravy. Díky spolupráci IDŽK s MOBILBOARDem peníze z reklamy nekončí v kapsách několika jedinců, ale profituje z ní přímo kraj a město. Firmy, které budou inzerovat na autobusech podpoří své podnikání, odvedou více daní městu a kraji. Tím se uzavírá koloběh udržitelnosti.

2. Nenarušuje jednotný vizuální styl karoserie autobusů

Dodržujeme pravidla. Plochy máme předem odsouhlaseny s IDŽK. Jiné rozměry reklamních formátů, než jsou odsouhlaseny, nelze provozovat.

3. Plochy jsou legální

Autobusy s reklamní kampaní jsou opatřeny samolepkou „Realizuje MOBILBOARD“. Tak poznáte, že je tato reklama legální a povolena.

4. V souladu s legislativou

Pro výrobu reklamy používáme homologované okenní folie, které jsou opatřeny štítkem a doložkou do technického průkazu v souladu s požadavky STK.

5. Hlídáme množství reklamy

Ceny pro zákazníky jsou nastaveny tak, aby dávaly finanční smysl. Pohyblivé plochy musí splňovat požadavky na kvalitu polepových folií a legislativu. Tomu odpovídají i cenové podmínky. Záměrem není zaplavit autobusy levnou reklamou, ale umožnit podnikatelům v regionu růst a současně přinést peníze do pokladny kraje.

6. Stálý přehled

MOBILBOARD investoval do SW aplikace, která umožňuje IDŽK kontrolu v reálném čase nad všemi reklamními plochami. V aplikaci jsou vedeny záznamy pro všechny autobusy a s termínem reklamní kampaně. Odstranění proběhne ihned po vypršení sjednaného termínu pronájmu. Nepotkáte starou, vybledlou, rok prošlou reklamu.

7. Profesionální provedení

Zakládáme si na kvalitě polepu i na grafickém zpracování. Jsme grafické studio, nenecháme jezdit brak.

8. Čistota

Autobusy po odinstalování reklamy zůstávají ve stejném stavu jako před tím. Reklamu umisťujeme především na okna, abychom eliminovali zatížení laku karoserie vozidla.

9. Tržby pro dopravu bez nákladů

Veškeré výnosy z reklamy jdou zpět kraji prostřednictvím IDŽK. Veškeré náklady se zajištění reklamní činnosti nese provozovatel, tedy MOBILBOARD. Autobusy jsou reklamou opatřovány na autobusových stanicích a depech, nevznikají tak žádné zbytečné kilometry a prostoje.

10. Proč spolupráce s MOBILBOARD?

Jsme apolitičtí ve všech regionech. Máme celorepublikové i regionální zkušenosti, máme výsledky, jsme odborníci ve svém oboru, spolupracujeme se všemi dopravci v České republice a na Slovensku včetně RegioJet a Flixbus. Využíváme své SW nástroje, známe legislativu, v dopravě se pohybujeme přes 20 let.

Video s reklamou v Žilinském kraji
Udržitelná reklama v Žilinském kraji, kliknutím na obrázek si prohlédnete video