Venkovní reklama generuje online aktivitu

Na trhu je nový výzkum, který ukazuje OOH reklamu jako efektivní médium pro generování online aktivity.

Venkovní reklama generuje online aktivitu

Zajímá vás, jak velký vliv má venkovní reklama na chování zákazníků v online prostředí? 

Výzkum agentury Nielsen Admosphere přichází s průlomovými výsledky, díky nimž se venkovní reklama zařadila do žebříčku nejefektivnějších médií, které se významně podílí na generování aktivity v online prostředí.

Televizní a venkovní reklama ve zkoumané škále media nosičů vykázala nejvyšší hodnoty zaznamenávání a největší míru stimulace pro online vyhledávání, což vyplývá ze závěrečné datové zprávy Online Activation Survey. Celých 79 % respondentů si v rámci uplynulého měsíce vybavuje některou z venkovních reklam. Z toho vyplývá, že OOH reklama představuje vizuálně poutavý a snadno zapamatovatelný mediální nosič, který podobně jako online formáty dokáže vyvolat následnou interakci. 

Zdroj: Nielsen Admosphere, výzkum: Online aktivitu spotřebitelů nejefektivněji generuje venkovní reklama

Pokud budeme na venkovní reklamu nahlížet z pohledu samotného vyhledávání, pak z více než 51 % internetové populace 18 % dotázaných hledalo v posledních 6 měsících informace na internetu právě na základě zhlédnuté OOH reklamy.  Data monitoringu vykazují tedy 16% podíl venkovní reklamy na vyhledávání ve vyhledávačích, sociálních sítích, v e-shopech, což je oproti podílu na reklamních investicích (5 % z ceníkové ceny reklamy) podíl významně vyšší. Díky tomu se stává outdoor reklama v rámci online aktivace nejen efektivním, ale i relativně levným reklamním nástrojem.

Zdroj: Nielsen Admosphere, výzkum: Online aktivitu spotřebitelů nejefektivněji generuje venkovní reklama

Pro reklamní agentury, ale zejména pro klienty se tak zcela mění pohled na reklamu v outdooru, a to nejen z hlediska dosavadních spekulací o efektivitě a přínosu tohoto media typu. Výsledky výzkumu jsou zřejmým důkazem dokonalé provázanosti a vzájemné vazby mezi online prostředím a OOH reklamními nosiči.

A v čem spočívá úspěch venkovní reklamy oproti jiným propagačním formátům? Ve snadné zapamatovatelnosti, k čemuž přispívá samotné umístění reklamy ve veřejném prostoru a výborný dosah.

Shrnuto a podtrženo, je nesporné, že venkovní reklama má v media mixu své významné a nezaměnitelné postavení a představuje další zajímavý nosič, který se dokáže skvěle doplňovat s prostředím internetu.