Zásady ochrany osobních údajů v MOBILBOARDu

Dbáme na ochranu osobních údajů svých zákazníků.

Zásady ochrany osobních údajů v MOBILBOARDu

V TOMTO DOKUMENTU NALEZNETE ZÁKLADNÍ PRINCIPY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PŘEHLED O ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJÍCH NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ/POTENCIÁLNÍCH ZÁKAZNÍKŮ.

Kdo spravuje a zpracovává Vaše údaje?

Web www.mobilboard.cz je provozován společností MOBILBOARD s.r.o., IČ: 26976056, se sídlem Mostní 5552, 760 01 Zlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 49320.

Pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb. Jedná se o:

 • uzavření a plnění smluv,
 • příjem a vyřízení Vaší poptávky,
 • vyřízení Vaší objednávky,
 • zasílání newsletterů, pokud nám k tomu dáte souhlas.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje, které nám sdělíte při odeslání poptávky, objednávky nebo při podpisu smlouvy a při jejím plnění. Jedná se nejčastěji o:

– identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, pracovní pozice, obchodní firma, místo podnikání, IČ podnikající fyzické osoby, bankovní spojení, apod.,
– kontaktní údaje, kterými jsou zejména telefonní číslo a e-mailová adresa,
– údaje související s Vašimi poptávkami a objednávkami, a to především jejich historie (včetně jejich plnění).

Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše údaje uchováváme v bezpečí, i když je předáváme našim partnerům. Své partnery pečlivě vybíráme a ochranu osobních údajů zajišťujeme smluvně tak, abychom zajistili technické i organizační zabezpečení Vašich údajů a nemohlo tak dojít k neoprávněnému zneužití Vašich údajů. Všichni naši partneři jsou vázání smluvní mlčenlivostí a nesmějí Vaše údaje používat k jiným účelům, než ke kterým jim je zpřístupňujeme. Našimi zpracovateli jsou: RAYNET s.r.o. (IČ: 26843820), TOMÁŠ GOLÁŇ, daňová kancelář s.r.o. (IČ: 26879441), Smartselling a.s. (IČ: 29210372), STORMWARE s.r.o. (IČ: 25313142).

Za určitých, zákonem definovaných, podmínek jsme povinni některé Vaše osobní údaje  předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, Úřadu na ochranu osobních údajů, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné správy.

Co jsou soubory cookie a jaké druhy cookie používáme?

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité.
Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Cookie pro návštěvníky webu nepředstavují nebezpečí. Neslouží nám k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.
Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookie povoleno (stisknete souhlasné tlačítko při návštěvě našeho webu), budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookie naším webem. Cookie využíváme pouze pro účely využívání nástroje Google Analytics a pro případ bonusových programů, jejichž základem je identifikace uživatele pomocí cookie.
Pokud nechcete tyto cookie ukládat, je možné jejich používání zablokovat přímo ve Vašem prohlížeči. Pokyny, jak vypnout cookie ve Vašem prohlížeči, naleznete na webové stránce podpory prohlížeče.

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu platnosti smlouvy
a následně po dobu dalších 10 let po ukončení smluvního vztahu.
V případě udělení souhlasu zpracováváme Vaše data po dobu 10 let
od udělení souhlasu, nebo do odvolání Vašeho souhlasu.

Pokud s námi nemáte platnou smlouvu, ale v minulosti jste si od nás službu objednali, vnímáme Vás jako našeho zákazníka. Naši zákazníci od nás dostávají e-mailová obchodní sdělení s akčními nabídkami nebo novinkami z oblasti našich služeb, ze kterých se mohou vždy jednoduše odhlásit.

Zpracováváme osobní údaje i bez Vašeho souhlasu?

Ano, jsme oprávněni Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze z titulu:

 • uzavření a plnění smlouvy,
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů,
 • splnění oprávněných zájmů (například zajištění bezpečnosti naší webové stránky),
 • zasílání obchodního sdělení dle zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (platí pouze v případě, že jste našim zákazníkem nebo nám k tomuto dáte souhlas).

Jak zabezpečujeme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zabezpečujeme způsobem, který ochrání Vaše údaje
před jejich zneužitím, ztrátou a neoprávněným přístupem.  Pro zabezpečení využíváme například:

 • omezení fyzického přístupu do našich prostor podnikání,
 • omezení přístupu k informacím, které o Vás shromažďujeme,
 • zabezpečení systému SSL certifikátem a šifrováním,
 • pokud již pro zpracovávání údajů není žádný účel, likvidujeme
 • Vaše údaje tak, jak to vyžaduje zákon.

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Dle Obecného nařízení máte ve vztahu k Vašim osobním údajům právo:

1. na informace,
2. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům
3. požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo jejich doplnění,
4. požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů,
5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
6. požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu (pouze pokud neexistuje jiný zákonný důvod),
7. odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,
8. právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně
na automatizovaném zpracování včetně profilování,
9. podat stížnost u dozorového orgánu, který je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

Jak můžete vznést námitku?

Pokud budete se zpracováním osobních údajů nespokojeni, můžete vznést námitku. Vaše osobní údaje v takovém případě nebudeme pro daný účel zpracovávat, pokud však nebudeme mít závažné a oprávněné důvody
pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Kde nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoliv dotazu o ochraně osobní údajů a využití svých práv nás kontaktujte na e-mailu: gdpr@mobilboard.cz nebo písemně na adrese: MOBILBOARD s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín.
V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

Poslední aktualizace: 22.5.2018