MOBILBOARD testuje zájem o Wi-Fi v MHD Praha

Službu pro cestující, dopravce i marketing komunikuje kampaní na autobusech

MOBILBOARD testuje zájem o Wi-Fi v MHD Praha

Službu pro cestující, dopravce i marketing komunikuje na autobusech

MOBILBOARD, který je největším dodavatelem venkovní reklamy na prostředcích hromadné dopravy a také dlouholetým průkopníkem Wi-Fi reklamy v MHD, od ledna spustil pilotní projekt „Jedu zdarma na Wi-Fině“. Ve spolupráci s předním telekomunikačním operátorem – Nordic Telecom sponzoruje veřejnou Wi-Fi ve vybraných vozech Pražské integrované dopravy (PID) a testuje tak zájem cestujících o bezplatný internet. Praha je totiž jedním z mála Smart City měst, které Wi-Fi v hromadné dopravě nevyužívá.

Wi-Fi v dopravě funguje informačně i marketingově

Bezplatný internet je trend současné doby a užitečný benefit, který nabízí cestujícím digitální nezávislost a výrazně šetří jejich mobilní data. Samotnému dopravci umožňuje být informačně flexibilní a díky nástroji Wi-Fi reklama také být marketingově aktivní. Ačkoliv je v zahraničí Wi-Fi ve veřejné dopravě běžný trend moderní doby, v ČR stále nemám svůj potenciál zdaleka vyčerpaný.

Zelenofialová kampaň na busech v Praze vozí Wi-Fi ZDARMA

Za pomocí vlastní MHD reklamy ve výrazné zelenofialové barvě, která jede na deseti autobusech pražské hromadné dopravy, komunikuje cestujícím službu Wi-Fi ZDARMA v těchto vozech. Exteriérové a interiérové reklamní formáty jako Zadní okno, QS fólie, City Board nebo samolepky na sedadlech vybízí pasažéry k bezplatném připojení ve vozech a k vyplnění krátké ankety. Komunikačně je kampaň podpořena také online prvky jako informační microsite „Jedu zdarma na Wi-Fině“, QR kódem a hastagem #chciwifivmhd.

Ukázka MOBILBOARD kampaně na MHD Jedu zdarma na Wi-Fině

S délkou kampaně počet připojených cestujících roste

Bezplatné připojení k Wi-Fi v autobusech využilo celkem 9 291 uživatelů, což odpovídá celorepublikovému průměru měst, kde je Wi-Fi využívána dlouhodobě. A přesto, že veřejná doprava v Praze skýtá vozový park v řádu tisíc autobusů a 10 z nich je pouhým zlomkem, dokázala si Wi-Fi najít své zájemce.

Zajímavostí je délka připojení k bezplatné Wi-Fi free. Na MHD linkách je počet připojení k Wi-Fi větší, avšak pasažéři stráví na internetu kratší dobu. Na meziměstských linkách je to opačně, menší počet připojených cestujících setrvává na internetu delší dobu.

Spotřeba mobilních dat na SIM je tedy v průměru stejná – od 6 GB do 30 GB za měsíc.

Nordic Telecom kampaň na formátu Zadní okno
Kampaň na autobusech pro Nordic Telecom, formát Zadní okno

Kdo jsou uživatelé internetu v MHD?

Wi-Fi připojení v autobusech využívají o 4–8 % více ženy než muži.

Největší procento uživatelů internetu v MHD jsou cestující ve věku 35-44 let a dále 45-55 let, tedy skupina ekonomicky a pracovně činných.

Zajímavá je také skupina starších cestujících ve věku 64+, která tvoří 9 % z celkového počtu.

Wi-Fi reklama vykazuje vysokou míru konverze

Jedním z cílů kampaně je kromě monitoringu počtu připojených získat postoj cestujících ke službě veřejné Wi-Fi. K tomu projekt využívá formát Wi-Fi reklama.  Jednoduchý digitální nástroj, který cestujícím po připojení k volné Wi-Fi síti v autobusu zobrazí uvítací stránka. Tu si zobrazilo 4 395 uživatelů. Tato stránka slouží jako rozcestník do konverzního cíle, tedy na informační microsite a anketu.

Proklik na tlačítko s možností více informací učinilo 1 415 uživatelů, což je 32 %. Jedná se o marketingově o velmi zajímavý údaj, který přesahuje účinnost jiných online nástrojů, například standardních internetových bannerů.

Z informační stránky „Jedu zdarma na Wi-Fině“ přešlo do ankety 798 osob, 50 % z nich vyplnilo a odeslalo anketní dotazník, tj. 398 osob. Takto vysoký konverzní poměr byl neočekávaný a svědčí o zájmu cestujících o informace k novinkám v MHD.

97 % respondentů v anketě uvedlo, že Wi-Fi v MHDéčku využívá

Kampaň využívá kromě tradičních marketingový nástrojů také anketu. Kvantitativní metodou sběru dat skrze google formulář jsou cestující osloveni jednou otázkou a s volbou jedné odpovědi z pěti možných. Dotazník má přinést zpětnou vazbu cestujících na Wi-Fi free a zjistit jejich projevený zájem o internet ve veřejné dopravě.

Zdroj: MOBILBOARD anketa Chcete v MHDéčku Wi-Fi zdarma, n=798

Z dosavadních výsledků vyplývá, že drtivá většina pasažérů považuje veřejnou Wi-Fi za užitečný benefit, který sami často využívají (32,70 %), který používají k naplnění potřeby být neustále online (29,90 %) a který vnímají jako prostředek pro úsporu vlastních mobilních dat (24,60 %). Pouhé 3 % (12 osob z 398) se vyslovilo vůči bezplatnému internetu negativně, a to z důvodů špatných zkušeností z minulosti.

Z předběžných dat je zřejmé, že Wi-Fi stále patří u cestujících k vyhledávané službě, která si i přes nárůst neomezených datových tarifů od operátorů najde své uživatele. Služba internetu patří ke skvělým nástrojům, jak zatraktivnit zájem o využívání veřejné dopravy.