Průzkum: Která reklama otravuje nejméně? I na Slovensku vede outdoor!

Také u sousedů panuje pozitivní postoj k venkovní reklamě

Průzkum, která reklama Slováky nejméně otravuje? Opět vede outdoor!

V březnu letošního roku realizovala slovenská průzkumná agentura Go4insight průzkumné šetření, jehož cílem bylo zjistit aktuální postoj a vnímání slovenských občanů jednotlivých media typů. Průzkum agentura provedla na reprezentativním vzorku 1000 respondentů ve věkové kategorii 15-79 let.

60 % slovenské populace má pozitivní postoj k venkovní reklamě

Nejlépe z hlediska přijatelnosti reklamy vyšly v průzkumu dva media typy. A světe div se, stejně jako každoročně v ČR, tak i slovenským občanům nejméně vadí venkovní reklama. Outdoor je pro více než 60 % populace akceptovatelným a přijatelným reklamním nosičem (zejména billboardy a citylighty) oproti digitálním media typům. Samotná agentura přisuzuje tento pozitivní postoj střídmějšímu množství venkovních ploch v jednotlivých oblastech Slovenska.

Přijatelný je také print nebo audio reklama

Podobně jako outdoor je pro 60 % Slováků akceptovatelná reklama v novinách a časopisech. Důvodem je nejspíš fakt, že na její konzumaci stačí minimum času a úsilí, případně je snadné tuto reklamu přeskočit.

Také reklamu v rádiu vnímá dobře téměř polovina rádio posluchačů, jako neakceptovatelnou ji považuje pětina obyvatel. Podcastovou reklamu akceptuje 40 % posluchačů, zcela odmítavý postoj zaujímá pouze čtvrtina.

Průzkum agentury Go4insight: Akceptácia reklamy, 03/2022

Internetová reklama už vadí výrazně více

Současná podoba internetové reklamy je neakceptovatelná pro většinu online uživatelů. Přibližně dvě třetiny internetových uživatelů hodnotí všechny formy internetové reklamy jako obtěžující. Display reklamu akceptuje 39 % uživatelů internetu, 27 % z nich ji však považuje za nepřijatelnou. Sociální sítě s nabídkami influencerů považují respondenti také sice za obtěžující, ale přijatelnější než klasickou reklamu na Facebooku nebo Instagramu. Tu akceptuje pouze třetina uživatelů.

Ale více než reklamní sdělení v prostředí sociálních sítí respondentům vadí emailová reklama. Důvodem je to, že e-maily lidé vnímají jako privátní oblast, kterou považují za nevhodný prostor pro reklamu.

Reklamu při video obsahu hodnotí Slováci za nejvíce obtěžující

Za nejvíce obtěžující hodnotí oslovení respondenti reklamy spojené s video obsahem. Reklama vázaná na sledování videa totiž vyžaduje nejvíce nežádoucí pozornosti, navíc pro diváka je komplikované ji přeskočit.

Proto není asi pro nikoho překvapením, že televizní reklamu hodnotí až tři čtvrtiny diváků jako obtěžující, pouhým 5% diváků program přerušovaný reklamou nevadí.

Outdoor dlouhodobě drží svou pozitivní pozici

Je skvělé, že i po letech enormního nárůstu nových media typů, v silném konkurenčním prostředí a při rostoucí frekvenci reklamního prostoru se konkrétně outdooru daří stále držet pozici pozitivně vnímaného media typu a doufáme, že i nadále bude venkovní reklama v podobě MHD reklamy, pro lidské oči příjemným zpestřením než otravnou nutností.

Formát celopolep na tramvaji pro Visa
Pohyblivý billboard na tramvaji v realizaci MOBILBOARD

Zdroj: Prieskum: Ktorá reklama je najotravnejšia? Napríklad outdoor to nie je. Stratégie. https://strategie.hnonline.sk/news/marketing/96029011-prieskum-ktora-reklama-je-najotravnejsia-napriklad-outdoor-to-nie-je